Priser

Klippekort 5 klipp: 856kr

Klippekort 10 klipp: 1565kr

Klippekort 15 klipp: 1956kr

klippekort 20 klipp: 2282kr

Klippekort gjelder for yogatimer. Klippekortet er gyldig i ett år fra datoen det blir kjøpt. Velg et klippekort som er realistisk å bruke — det kan ikke utsettes.

Klippekortet er personlige. 

Melder du deg av en timen mindre enn 50min før timens start, eller lar være å melde avbud, blir du trukket et klipp.

Enkelttime— 200kr

Privattimer 60 min — 1200kr for grupper opp til 10 personer

For bestilling av privattimer eller bedriftsyoga ta kontakt på Mail til suldalyoga@gmail.com